Sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca TK

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisat će Sporazum o sufinansiranju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca sa područja Tuzlanskog kantona, u ponedjeljak 4. juna 2018. godine sa početkom u 13:00 h u prostorijama Ministarstva (Rudarska 65).
Finansijska sredstva koja su potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 380.000,00 KM.
Iznos od 180.000,00 KM bit će obezbjeđen od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, a iznos od 200.000,00 KM od Vlade Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciji nezaposlenih osoba prije objave Javnog poziva, koja aktivno traže posao, sa završenim visokim obrazovanjem, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest mjeseci, ili srednjim obrazovanjem uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci.
Služba Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa VSS/VŠS u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa SSS u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.
Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna