Prezentacija analize uticaja subvencija na MSP

 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona organizuje prezentaciju pionirske analize u Bosni i Hercegovini koja će doprinijeti kreiranju uspješnih javnih politika i razvoju privrede Tuzlanskog kantona.

Riječ je o USAID Projektu podrške monitoringu i evaluaciji (MEASURE) na osnovu koje su istraživači sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli proveli evaluaciju i kvantificiranje utjecaja subvencija za mala i srednja preduzeća (MSP) iz privatnog sektora, koja su se finansirala iz budžeta Vlade Tuzlanskog kantona u periodu od 2011. do 2015. godine.

Javna prezentacija bit će održana u ponedjeljak, 25. juna 2018. godine u prostorijama amfiteatra A1 Rektorata Univerziteta u Tuzli, sa početkom u 11:00 sati.

Ovo je prvi put da su javne institucije u BiH odlučile provesti analizu evaluacije uticaja vladinih programa subvencija u BiH te da se takve analize temelje na strogim i preciznim naučnim metodama.

Molimo da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna