Potpisivanje Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u TK

Obavještavamo vas da će u srijedu, 05.09.2018. godine u 10.00 u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona biti potpisivanje Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu.

Protokol će potpisati predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kao i Biro za ljudska prava Tuzla.

Cilj ovog dokumenta je formalizacija i preciziranje djelovanja i saradnje državnih organa, ustanova i organizacija na lokalnom i kantonalnom nivou kada postupaju sa djecom u riziku ili djecom u kontaktu sa zakonom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna