Program obilježavanja dječje nedjelje

U okviru obilježavanja Dječje nedjelje, koja se u Federaciji BiH obilježava od 03.10. - 09.10.2022. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK, u saradnji sa organizacijama koje se bave unaprjeđenjem ukupne društvene brige o djeci, uradilo je Program obilježavanja na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu.
U prilogu akta dostavljamo vam Program obilježavanja Dječje nedjelje na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu kako bi ste propratili programske aktivnosti i na taj način doprinijeli unaprjeđenju ukupne društvene brige o djeci.
Obilježavanje Dječje nedjelje ima za cilj unaprjeđenje društvene brige o djeci, ali i podsticanje privrednih društava, poslodavaca i drugih pravnih i fizičkih lica na obaveze uplate sredstava na ime Dječje nedjelje u toku oktobra.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15