Press povodom 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak, 18.12.2018. godine u povodu održavanja 42. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 10:45 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Press povodom 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u srijedu, 12.12.2018. godine u povodu održavanja 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 12 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Prezentacija projekta „Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskom i prigradskom prevozu robe i putnika”

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Udruženjem potrošača "Klub potrošača" TK Tuzla organizuje prezentaciju projekta „Istraživanje kvaliteta i monitoring u gradskom i prigradskom prevozu robe i putnika".

Prezentacija će se održati 12.12.2018. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 sati u zgradi starog Grafičara (zgrada RTV TK) u ulici Mije Keroševića br. 20 Tuzla.

Prezentacija i rasprava se organizuje u cilju upoznavanja svih zainteresovanih subjekata (predstavnika ministarstva, općina, zainteresovanih prijevoznika, te korisnika javnog prijevoza) sa rezultatima provedenog istraživanja kvaliteta usluga u javnom gradskom i prigradskom prijevozu putnika.

Prezentacijom će biti prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja koji se odnosne na: stepen važnosti kvaliteta, cijena usluge i redovnosti održavanja prevoza/linije, prosječna ocjena po elementima kvaliteta usluge, kvalitet i sigurnost vožnje, kvalitet autobusa, kvalitet nadzora, kvalitet autobuskih stajališta, frekventnost i koordiniranost usluga, prosječna ocjena usluge/prevoznika s obzirom na kvalitet, primjerenost cijene prevoza kvalitetu usluga i monitoring vremena prolaska autobusa kroz autobuska stajališta.
Ovo istraživanje predstavlja jako dobar uvid u stanje javnog prijevoza putnika posmatrano sa gledišta korisnika javnog prijevoza, odnosno putnika.
Kroz ovo istraživanje se može u značajnoj mjeri doprinijeti unapređenju javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, jer se na taj način identifikuju polja na kojima treba djelovati u cilju efikasnijeg, ekonomičnijeg i ekološki prihvatljivijeg javnog prijevoza na području Tuzlanskog kantona.
Istraživanje može biti jako dobra osnova za korekcije u poslovnoj politici firmi koje se bave javnim prijevozom putnika na području Tuzlanskog kantona, a posebno firmi čije su linije obuhvaćene ovim istraživanjem, a sve u cilju unapređenja nivoa usluge javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

Poziv na potpisivanje Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u proteklom periodu sprovelo proceduru na realizaciji i finaliziranju aktivnosti u okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu. Predmet Javnog poziva bilo je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava, namijenjenih za podsticanje i pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave s područja Tuzlanskog kantona za pripremu i implementaciju projekata od značaja po modelu javno-privatnog partnerstva.

Na osnovu objavljene Konačne rang liste, broj: 03/1-14-31285-4/18 od 01.11.2018. godine, donešene su Odluke od odobravanju navedenih sredstava, na koje je Vlada Tuzlanskog kantona dala svoje saglasnosti 13.11.2018. godine. Na osnovu pomenutih odluka će biti potpisani ugovori o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava za podršku u pripremi sljedećih prijedloga projekata po modelu javno-privatnog partnerstva:


1. GRAD TUZLA - Izgradnja kompleksa Ilinčica
2. OPĆINA DOBOJ ISTOK - Toplifikacija centralnog dijela naselja Klokotnica
3. OPĆINA GRADAČAC - Izgradnja bazena i smjestajnih kapaciteta u Gradačcu
4. OPĆINA KALESIJA - Unapređenje i izgradnja kanalizacione mreže na području općine Kalesija
5. OPĆINA SREBRENIK - Izgradnja centra za smještaj osoba starije dobi u Srebreniku - Dom za stare i nemoćne
6. OPĆINA SREBRENIK - Izgradnja sportsko rekreativnog centra u Srebreniku
7. OPĆINA SAPNA - Unapređenje ulične rasvjete na području općine Sapna

Shodno navedenom, pozivamo Vas da medijski propratite potpisivanje Ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava, koje će biti upriličeno u srijedu, 05. decembra 2018. godine u 13h, u Sali za sjednice u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona, te da o tome izvijestite javnost.

Svečanost otvaranja dvije „Pametne škole“ u Tuzlanskom kantonu - Područne škole „Omazići“ u Banovićima i Osnovne škole „Sapna“ u Sapni

Pozivamo Vas na svečanost povodom otvaranja dvije „Pametne škole" u Tuzlanskom kantonu, obnovljene, energetski efikasne Područne škole „Omazići" u sklopu osnovne škole „Grivice" i Osnovne škole „Sapna" u Sapni. Svečanosti otvaranja će se održati prema sljedećem rasporedu:


Energetska obnova škola realizovana je u okviru implementacije 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat sufinansira Vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju: Centra za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, udruženja Zelena akcija iz Zagreba i Brodskog ekološkog društva - BED iz Slavonskog Broda.

Prema dnevnom redu događaja, izjave za medije su oba dana planirane u 13:00h. S tim u vezi, pozivamo Vas da prisustvujete svečanom otvaranju, da medijski propratite događaj i o tome informišete javnost.

PRESS POVODOM 40. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG

Obavještavamo vas da će u utorak, 04.12.2018. godine u povodu održavanja 40. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 10 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna