Potpisivanje ugovora za studentske stipendije

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona organizovat će potpisivanje Ugovora o dodjeli stipendija sa studentima koji su ostvarili pravo za akademsku 2017/2018 godinu, u srijedu, 30. maja 2018. godine sa početkom u 11,00 h u velikoj sali Bosansko kulturnog centra Tuzla.


Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni predočiti ličnu kartu, priložiti dokaz o upisanom ljetnom semestru u tekućoj akademskoj godini bez kojeg ne mogu potpisani ugovor i ponijeti kopiju računa otvorenog kod poslovne banke, ukoliko to ranije nisu dostavili. Iz Ministarstva napominju da kandidat koji do 8. juna 2018. godine ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od stipendije, u skladu sa odredbom Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihove porodice.


Također, učenici koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije putem ovog Ministarstva za školsku 2017/2018 godinu, ugovore će potpisivati u Službi za boračko – invalidsku zaštitu u općini/gradu prebivališta/boravišta, počev od 30. maja 2018. godine do 8. juna 2018. godine.

Potpisivanje Kolektivnog ugovora radnika u oblasti zdravstva

Obavještavamo vas da će danas (utorak, 29.05.2018.) biti upriličeno potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.
Ugovor će potpisati predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje Ugovora zakazano je za 14:00 sati, nakon čega će u Sali za PRESS Vlade TK biti upriličena konferencija za medije.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Proglašenje pobijednika "Navike promijeni školu opremi"

Dana 29. maja 2018. godine u Slavonskom Brodu, održat će se manifestacija na kojoj će biti proglašene škole pobjednice takmičenja “Navike promijeni školu opremi”. Svečanost će se održati u Glazbenoj školi u Slavonskom Brodu (u prostoru tvrđave), sa početkom u 12.00 sati.

Na svečanosti će prisustvovati predstavnici Tuzlanskog kantona, predstavnici Brodsko-posavske županije, članove tima projekta „PAMETNE ŠKOLE“, predstavnici medija, i timovi svih 105 škola koje su učestvovale na takmičenju tj. 81 škole iz Tuzlanskog kantona (BiH) i 24 škole iz Brodsko-posavske županije (HR).

Takmičenje je trajalo četiri mjeseca, a u takmičenju su učestvovale osnovne i srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona (BiH) i Brodsko – posavske županije (RH). Cilj takmičenja je promocija energetske efikasnosti i uštede energije i vode, bez ikakvih dodatnih investicija, samo promjenom ponašanja korisnika objekata.


Na svečanosti će biti proglašene dvije škole pobjednice (jedna iz Tuzlanskog kantona i jedna iz Brodsko-posavske županije) koje su ostvarile najbolje rezultate u štednji energije i vode u toku četiri mjeseca u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Svaka škola pobjednica biće nagrađena sa:

• fotonaponskim sistemom za proizvodnju električne energije;

• solarnim laboratorijem koji ćemo u suradnji sa učenicima i osobljem škole opremiti sa korisnim stvarima (npr. solarno drvo, solarna klupa, solarni roštilj, solarne lampe, i sl.).

Organizatori takmičenja su Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, Udruženje Zelena akcija iz Zagreba, i Brodsko ekološko društvo (BED) iz Slavonskog Broda. Takmičenje je organizovano u okviru projekta “PAMETNE ŠKOLE”.


„Inovativnim umom do pametnih škola“ ili skraćeno „PAMETNE ŠKOLE“ naziv je 1,6 milijuna eura vrijednog prekograničnog projekta koji se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Press povodom 15. redovne sjednice

Obavještavamo vas da će u utorak, 29. maja 2018. godine sa početkom u 9:00 sati biti održana 15. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
Konferencija za medije nakon sjednice bit će održana u Sali za press Vlade Tuzlanskog kantona (Rudarska 65.) sa početkom u 11:00 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje insertaže.

Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Posjeta delegacije EU/specijalnog predstavnika EU

U posjetu Tuzlanskom kantonu u ponedjeljak, 28. maja 2018. godine dolazi delegacija Evropske Unije / specijalnog predstavnika EU  u okviru niza informativnih sastanaka u svim kantonima FBIH. U prijepodnevnim satima planirani su informativni sastanak sa kantonalnom administracijom koja se bavi EU integracijama i okrugli sto o kapacitetima i potrebama kantonalne administracije o procesu EU integracija u BKC-u Tuzla.

Za 13:00 h planiran je sastanak sa premijerom Jakubom Suljkanovićem, predsjednikom Skupštine TK Senadom Alićem, ministrom finansija Miralemom Nuhanovićem i ministricom pravosuđa i uprave Ivanom Mišić Kulić, sekretarom Ureda za zakonodavstvo Hasibom Omeragić i kantonalnim koordinatorom Senadom Ovčinom.

Na početku ovog sastanka (13:00) predviđene su i izjave učesnika skupa u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Dnevni red posjete

 

 

 

Potpisivanje ugovora za sufinansiranje spomen obilježja

Ministarstvo za boračka pitanja organizuje u srijedu, 23. maja 2018. godine sa početkom u 11:00 h sastanak na kojem će biti potpisani ugovori o dodjeli sredstava u sufinansiranju troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona. Sastanak će biti održan u prostorijama Ministarstva za boračka pitanja (Rudarska 65).

Radi se o projektu koje je okončalo ovo Ministarstvo, prema kojem su, nakon raspisanog javnog poziva u cilju prikupljanja prijava u svrhu sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona, pravo na dodjelu sredstava ostvarile Općina Sapna, Mjesna zajednica Poljice Gornje - općina Lukavac, Mjesna zajednica Sniježnica - općina Teočak i Udruga veterana i dragovoljaca domovinskog rata HVO-a.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna