PRESS POVODOM 10. REDOVNE SJEDNICE VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Obavještavamo vas da će u utorak 25.04.2018. godine u povodu održavanja 10. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 11 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Prezentacija aktivnosti Saradničke mreže na Sajmu GRAPOS EXPO 2018 u Gračanici

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa Agencijom za unaprjeđenje stranih investicija u BiH (FIPA) organizuje u utorak 24. aprila 2018. godine u 12.15 sati prezentaciju aktivnosti Saradničke mreže za postinvesticionu podršku investitorima i saradnju institucija u podršci kompanijama u okviru održavanja Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO 2018 u Gračanici.
Prije same prezentacije, u 12.00 sati bit će održana press konferencija na štandu br. C36 Ministarstva privrede TK na sajmištu (prostor Poslovne zone Fering) u Gračanici.
Prezentacija će također biti održana na izložbenom štandu Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona na sajmištu u Gračanici nakon čega će organizatori ovog događaja posjetiti kompanije RPC Superfos, Velfarm d.o.o. i Tring d.o.o. u Gračanici.
U prilogu se nalazi satnica događaja.


 

Agenda za prezentaciju na sajmu Grapos expo 2018

Posjeta delegacije Vlade TK Općini Kladanj

Obavještavamo vas da će delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem, posjetiti u ponedjeljak (23.04.2018.godine) Općinu Kladanj.

Delegacija Vlade će se u 13:00 sati, u Kabinetu načelnika Općine susresti sa načelnikom Jusufom Čavkunovićem, nakon čega će posjetiti Sportsku dvoranu u Kladnju i put Kladanj - Muška voda.

Pozivamo vas da pratite ovu posjetu i o tome izvijestite javnost.

Potpisivanje Ugovora o koncesiji

U Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona (Rudarska 57) će u petak, 20. aprila 2018. u 14:00 sati biti upriličeno potpisivanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu "Hrastić" na području općine Kladanj.

Ugovor će potpisati ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar i direktor privrednog društva "GEOINŽINJERING" d.o.o. Kladanj Hajrudin Mahmutović.

Molimo da medijski pratite događaj i o tome izvijestite javnost.

Press povodom 9. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak 17.04.2018. godine u povodu održavanja 9. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u PRESS sali Vlade Tuzlanskog kantona (ul. Rudarska 65 u Tuzli) sa početkom u 12 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Podizanje čitalačke kulture učenika osnovnih škola TK

Imajući u vidu da ste i do sada profesionalno i redovno pratili aktivnosti Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla, pozivamo vas sutra u 10:00 sati u Osnovnu školu „Mejdan" Tuzla, gdje će se svečano obilježiti, uz program koji je pripremila škola domaćin, distribucija lektirnih naslova osnovnim školama TK u okviru projekta „Podizanje čitalačke kulture učenika osnovnih škola TK" koji realizuju Rotari Club Tuzla i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona Tuzla.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna