POZIV MEDIJIMA - NOVOGODIŠNJA KONFERENCIJA ZA NOVINARE I DRUŽENJE ČLANOVA VLADE TUZLANSKOG KANTONA SA PREDSTAVNICIMA MEDIJA

Obavještavamo vas da će u petak, 27.12.2013.godine, biti održana novogodišnja konferencija za novinare i druženje članova Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima medija.
Na konferenciji, na kojoj će se rezimirati rezultati iz 2013. godine i najaviti planovi za narednu godinu, novinarima će se obratiti premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević, ministrica zdravstva Nermina Hadžigrahić i ministri unutrašnjih poslova Zoran Teofilović, prostornog uređenja i zaštite okolice Božo Antunović, trgovine, turizma i saobraćaja Senaid Hadžić i obrazovanja, nauke, kulture i sporta Adem Šehidić.

Konferencija će biti upriličena u Sali za press Vlade TK, sa početkom u 13:00 sati.

Pozivamo vas da prisustvujete konferenciji i o tome izvijestite javnost.

 

Odjeljenje za informisanje

KONFERENCIJA ZA MEDIJE MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA TK

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, sa ciljem informisanja građana na području TK, organizuje konferenciju za medije dana 27.12.2012. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva, Fra Grge Martića broj 8 (zgrada "Tehnograda" - preko puta Medicinske škole).

Povod za sazivanje konferencije je dodjela namjenskih finansijskih sredstava, prikupljenih na osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, odnosno potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama na osnovu Odluke Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2013. godinu o dodjeli finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture za 2013. godinu i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području TK.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, je u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području TK predvidjelo finansijska sredstava u iznosu od 25.000,00 KM, te je predložilo, a Vlada TK prihvatila Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila - vrsta prihoda 722424.

Komisija ministarstva za raspodjelu namjenskih sredstava je izvršila stručnu analizu i procjenjivanje pristiglih Projekata po javnom pozivu i evaluaciju istih te je predložila od ukupno 10 apliciranih projekata, 8 projekata za dodjelu novčanih sredstava.

 

M I N I S T A R
Dr.sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.

POZIV MEDIJIMA - POTPISIVANJE UGOVORA SA KORISNICIMA SREDSTAVA U OBLASTI TJELESNE KULTURE I SPORTA ZA 2013.GODINU

Obavještavamo vas da će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona u četvrtak, 26.12.2013. godine organizovati potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava za sufinansiranje i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2013. godinu.
Potpisivanje ugovora, bit će obavljeno u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra, sa početkom u 11 sati.

Pozivamo vas da u skladu sa vašim obavezama medijski propratite ovaj događaj.

 

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TK

POZIV MEDIJIMA - OBILAZAK POVRATNIKA SRPSKE NACIONALNOSTI U OPĆINI KLADANJ

Obavještavamo vas da će ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Emir Hujdurović i poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona Zoran Jovanović obići sutra (25.12.2013.godine) povratnike srpske nacionalnosti u Općini Kladanj.

Prije obilaska Ministar i Poslanik će se u 12:00 sati sastati sa načelnikom Općine Jusufom Čavkunovićem.

Pozivamo vas da pratite ovaj obilazak i o tome izvijestite javnost.


Odjeljenje za informisanje

POZIV MEDIJIMA - POTPISIVANJE UGOVORA I ODLUKA O ODOBRAVANJU GRANT SREDSTAVA U VEZI SA JAVNIM POZIVOM "PODRŠKA RAZVOJU KANTONA ZA 2013.GODINU"

 

Obavještavamo vas da će ministar razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona Petar Simić sutra (utorak, 24.12.2013. godine) sa odabranim korisnicima sredstava potpisati ugovore i odluke o odobravanju grant sredstava u vezi sa Javnim pozivom „Podrška razvoju Kantona za 2013. godinu", i to za sljedećih sedam programa:
1. Sufinansiranje troškova MSP i obrtnicima za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda,
2. Sufinansiranje programa/projekata udruženja koja se bave promocijom i razvojem poduzetnišva i očuvanjem obrta,
3. Subvencije za podršku Asocijacijama obrtnika TK,
4. Sufinansiranje programa/projekata Udruženja inovatora,
5. Subvencije obrtnicima za očuvanje starih i tradicionalnih zanata,
6. Subvencije za podršku novoosnovanim MSP i obrtima i
7. Subvencioniranje dijela kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj MSP i obrta.

Potpisivanje će biti upriličeno u 11:00 sati u Sali za press Vlade TK (prizemlje zgrade Vlade).

Pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju i o tome izvijestite javnost.

Odjeljenje za informisanje

POZIV MEDIJIMA - 14.REDOVNA SJEDNICA VLADE KANTONA

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak 23.12.2013. godine povodom održavanja 14. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona biti održana konferencija za medije.

Press konferencija će biti održana u sali za PRESS konferencije Vlade Tuzlanskog kantona sa početkom u 13:00 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za 14. redovnu sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Snimatelji i fotografi će u prvih 5 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odjeljenju za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna