Lociranje zagađenih područja TK

Kako bi predstavili rezultate istraživanja nivoa zagađenosti okoliša na nekoliko lokaliteta na području Tuzlanskog kantona danas se sa premijerom Tuzlanskog kantona Seadom Čauševićem sastao stručni tim Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

 

japanci2

 

Projekat kojim će biti locirane teško kontaminirane tačke u okolišu a zatim i napravljen plan za remedijaciju odnosno ponovnu mogućnost gospodarenja tim područjima finansira JICA u okviru bilateralne saradnje vlada Japana i Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući se na svemu što su japanski stručnaci do sada učinili, premijer Čaušević je istaknuo „da će Vlada Tuzlanskog kantona i dalje podržavati projekat čiji je cilj pravni i institucionalni okvir upravljanja takozvanim crnim tačkama ali i uvođenje pojma okolišne odgovornosti".
„Početkom maja trebao bi da bude okončan monitoring najzagađenijih tačaka", kazao je dr. Itaru Okuda napominjući da će tada „biti predstavljeni izvještaji u kojima će biti definisan i putokaz njihove sanacije".
Na području TK, prema danas predstavljenim podacima, registrovane su tri izuzetno zagađene zone, odnosno, takozvano Bijelo jezero uz Šišedžam Sodu u Lukavcu, područje Polihem-a i problem taloga nekih dijelova jezera Modrac.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15