Saopštenje za javnost

Svjesna problema sa kojima se suočavaju radnici fabrika ˝Dita˝, ˝Konjuh˝, ˝Polihem˝ i ˝Poliolchem˝, Vlada Tuzlanskog kantona ističe da je kao i do sada spremna na dijalog, ali podsjeća da je rješavanje ove dugogodišnje problematike potrebno pokrenuti u okviru Ekonomsko-socijalnog vijeća u kojem ravnopravno učestvuju predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade TK.

Kroz zaključke ovog tijela Vlada Tuzlanskog kantona će preuzeti rješavanje onog dijela zahtjeva koje objektivno i zakonski može i smije riješiti.
Naime, pomenute firme nalaze se u različitim statusima. „Dita" je privatna firma u predstečajnom postupku koju su, nakon privatizacije, radnici kao vlasnici kapitala prodali „LORI". „Konjuh" također posluje sa 100 posto privatnog kapitala. Rješenje za „Polihem" je „dizajnirala" Federalna agencija za privatizaciju još 2002. godine, a kao rezultat nastao je „Poliolchem", društvo sa 100 posto privatnim kapitalom a „Polihem" je završio u stečaju. Iz ovoga je lako vidjeti da se radi o problemima nastalim prije 10 i više godina, za koje je ova Vlada u protekle 3 godine nastojala iznaći moguća rješenja.
Budući da se Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine za Tuzlanski kanton ogradio od istupa i aktivnosti pojedinca i grupa, Vlada TK poziva nezadovoljne radnike da svoje aktivnosti i ostvarenje svojih prava traže putem institucija sistema sindikalnog organizovanja i djelovanja sa kojima Vlada ima kontinuirano dobru saradnju.
Vlada Tuzlanskog kantona još jednom podjseća da je na spremna dijalog uz poštivanje načela socijalne osjetljivosti ali u okvirima pravne države i institucija sistema.