Saopštenje za javnost

Vlada TK voljna sudjelovati u rješavanju problema radnika

U cilju informisanja javnosti, predočavamo činjenice o firmama čiji radnici danas protestvuju pred Vladom Tuzlanskog kantona.


1. Sav državni kapital fabrike deterdženata “Dita“ (59 % ukupnog kapitala) kupili su radnici „Dite“ u junu 2002. godine. U oktobru 2005. Kantonalna agencija za privatizaciju potvrdila je da su kupci fabrike (radnici) ispunili ugovorne obaveze, čime su sve ingerencije vlasnika preduzeća prestale biti državne, i postale privatne. Kasnije su svoje dionice radnici prodali preduzeću „Lora“ iz Sarajeva, koje je krajem prošle godine pokrenulo predstečajni postupak.


2. Godine 2000. 942 radnika „Konjuha“ otkupili su od države 51 % kapitala, a javnim upisom dionica privatizovano je preostalih 49 % kapitala, te od maja 2002. „Konjuh“ je registrovan i posluje sa 100 % privatnog kapitala.

3. „Resod – Guming“, preduzeće nastalo integracijom državnog preduzeća „Guming“ i privatnog preduzeća „Resod Derventa“, od 1999. godine je prestalo sa radom. Od tada do danas vodi se istovremeno nekoliko sudskih sporova o vlasničkim udjelima. Radnici su jula 2010. godine pokrenuli stečajni postupak, koji još traje.

4. „Polihem“ je 2000. godine privatizovala Federalna agencija za privatizaciju. Društvo je od 2002. godine u stečaju.

5. Stečajni upravnik d.d. „Polihem“ pokrenuo je projekat izdvajanja i obnove dijela proizvodnih postrojenja „Polihema“ u funkcionalnu proizvodnu cjelinu. Vlada Kantona podržala je ovaj projekat sa 1.060.000 KM nepovratnih sredstava. Pogon je 2006. godine prodat firmi „Organika – Trade“ SA iz Poljske i registrovan kao D.o.o. „Poliolchem“, Tuzla, sa 250 radnika. Od 2008. godine radnici pokreću sudske sporove za zaštitu svojih prava, i od 200 sporova u njihovu korist presuđeno je u preko 150 predmeta, ali sudovi do sada nisu izvršili ni jednu svoju presudu.

Iz navedenih činjenica očito je da su Vladi Tuzlanskog kantona vezane ruke za rješavanje problema radnika ovih preduzeća. Sudovi vode stečajeve, i sudovi donose i izvršavaju presude.  

Unatoč tome, Vlada je spremna uključiti se u traženje rješenja, poštujući načela socijalne osjetljivosti ali i pravne države.

Od jutros smo više puta pozvali na razgovor predstavnike radnika ovih preduzeća. Međutim oni traže da Vlada primi desetine predstavnika. Tu nema razgovora.


Odjeljenje za informisanje