Obavijest za javnost

Obavještavamo sve predlagače kandidata za funkcije ministara u Vladi Tuzlanskog kantona (organizacije, udruženja, institucije, te druge formalne i neformalne grupe građana), a koji su do ponedjeljka (17.03.2014. godine) kandidirali, odnosno dali svoje prijedloge, da su navedene osobe – predloženi kandidati dužni popuniti i potpisati odgovarajući obrazac kandidature i predati ga u prostorije Skupštine Tuzlanskog kantona najkasnije do srijede 19.03.2014. godine do 12:00 sati.

 

GRBTK

Mandatar zadržava pravo da u okviru kandidiranja, predloži i druga lica, potencijalne kandidate koji nisu već predloženi, ukoliko procijeni da među predloženim kandidatima nema osoba koje zadovoljavaju sve ranije dogovorene uslove i principe kao i zakonske uslove i kompetencije za obavljanje pojedine ministarske dužnosti.

Zvanični Obrazac za prijavu kandidature može se preuzeti sa zvanične Web stranice Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona (www.mrptk.ba) kao i sa zvanične web stranice Skupštine Tuzlanskog kantona (www.skupstinatk.kim.ba) koja će svim zainteresiranim biti dostupna od utorka 18.03.2014. godine.
Napominjemo da će se na pomenutim web adresama od sutra moći izvršiti i uvid u listu do sada predloženih kandidata za pozicije ministara u Vladi Tuzlanskog kantona.

Uz popunjen obrazac kandidati su dužni priložiti i odgovarajući CV u kome će navesti druge relevantne podatke o sebi, a koji nisu sadržani u samom obrascu.

 

MANDATAR
prof. dr. Bahrija Umihanić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15