Predstavnici Svjetske banke kod premijera TK

 

Poboljšanja u sektoru socijalne politike i efikasnost službi za zapošljavanje bila je u fokusu razgovora predstavnika Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i premijera Tuzlanskog kantona Bahrije Umihanića.

Amrudin Nurak, direktor Projekta podrške mrežama sigurnosti i zapošljavanja Svjetske banke i Goran Tinjić, viši oficir za operacije Ureda Svjetske banke u BiH predstavili su aktivnosti koje se vode kad je u pitanju jedinstveni registar boračkih izdvajanja te govorili o programu korporativnog restrukturiranja.

 

Svjetska-banka1

 

Premijer Umihanić ukratko je predstavio privrednu kartu Tuzlanskog kantona praveći kratak pregled firmi koje bi mogle biti oživljene i interesantne potencijalnim strateškim partnerima. U čitavom procesu revitalizacije Konjuha, Dite, TTU, Livinice čelika, Remont-montaže uloga države bila bi samo privremena, rečeno je ovom prilikom.
Napomenuvši da je trenutno cilj zaustavljanje rastrošnosti, premijer Umihanić goste je upoznao i sa detaljima Fonda solidarnosti. Predstavnici Svjetske banke u BiH ovom su prilikom rekli i da su još neiskorištena sredstva u visini od 10 miliona KM, predviđena za upravljanje čvrstim otpadom, a koja bi trebala biti plasirana kao beskamatna kreditna davanja za projekat regionalnih sanitarnih deponija.

 

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna