Podrška omladinskom aktivizmu

Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić sa saradnicima održao je sastanak sa Janom Zlatanom Kulenovićem, direktorom Omladinske informativne agencije BiH (OIA), jedne od vodećih nevladinih organizacija na nivou države u oblasti mladih. Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima u oblasti poduzetničkog učenja i razvoju omladinskog poduzetništva u BiH i Tuzlanskom kantonu.

 

Slika2

 

 

 

Preliminarno je dogovoreno da sljedeće 3. državno takmičenje srednjoškolaca u poduzetništvu bude organizovano na jesen po prvi puta u Tuzli kroz saradnju OIA-e i Vlade Tuzlanskog kantona. Također, razgovaralo se o saradnji i na kreiranju posebnog programa podrške za mlade poduzetnike. Pored toga, dogovoreno je da će Vlada Tuzlanskog kantona biti pokrovitelj jednodnevnog foruma o ulaganju u kreativan rad mladih i razvoj kreativnih industrija koji će se održati u maju u Tuzli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna