Javne finansije u fokusu razgovora sa Renzom Daviddijem

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi posjetio je premijera Tuzlanskog kantona Bahriju Umihanića. Sastanku su također prisustvovali i Nataša Malinić politički savjetnik Delegacije EU i ministar finansija TK Miralem Nuhanović.
Premijer Umihanić goste je detaljno upoznao sa budućim aktivnostima Vlade TK u segmentu zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i privrede.

Također je bilo govora o namjeri revitalizacije „Dite" i „Konjuha" i strateškog reprogramiranja rada mašinske industrije te povezivanja sa rudnicima i „Elektroprivredom" BiH.

 

daviddi II 2
daviddi2


„Sve bi trebalo rezultirati novim zapošljavanjem i novom povoljnijom poslovnom klimom na području TK", pojasnio je premijer Umihanić dodajući da je TK suočen sa problemima u budžetskom planiranju.
Vidno dojmljen brojnim idejama koje je čuo na sastanku i načinom na koji se one namjeravaju realizovati zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Daviddi izdvojio je oblasti u kojima mogu pomoći poput programa Erasmus plus te nekih dugoročnih projekata vezanih za IPA fondove.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15