Delegacija Vlade TK posjetila Banoviće

Posjeta Općini Banovići još jedna je u nizu aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona u cilju poboljšanja buduće saradnje sa lokalnim zajednicama. U prvoj radnoj posjeti Banovićima bili su premijer Bahrija Umihanić te ministri, finansija Miralem Nuhanović, industrije, energetike i rudarstva Mulaga Fejzić, MUP-a Midhat Dobrnjić kao i ministrice razvoja i poduzetništva Jelena Ilić i pravosuđa i uprave Ivana Veselčić.

 

banovici

U Banovićima se govorilo o temama značajnim za Općinu i Rudnik Banovići.
„Govorili smo o problemu jezera Modrac i rješenjima kako da se bez tužbi završi taj proces. Također smo govorili o potrebi većeg angažovanja firmi sa područja TK u investicionim planovima i programima koji ima Rudnik Banovići. U lokalnoj zajednici su istaknuli nekoliko problema koji se tiču pretvorbe šumskog u građevinsko zemljište ili dobijanja saglasnosti radi širenja površinskog kopa. Nadamo se da ćemo narednih dana krenuti u operacionalizaciju tih zahtjeva.
Delegaciju Vlade TK domaćini su upoznali sa problemima i razvojnim planovima i strategijama. „Zahvalni smo Vladi TK na ovoj posjeti i nastojanjima da se saradnja poboljša na obostrano zadovoljstvo. Danas smo istaknuli nekoliko najbitnijih projekata od značaja za cijelu opštinu na kojima će biti poseban akcenat u narednom periodu. Tražili smo malo više razumijevanja i saradnje kada su u pitanju Banovići i naši razvoji projekti izgrdnje termoelektrane i cementare", kazao je načelnik Općine Banovići Midhat Husić.
Nakon posjete Općini, delegacija Vlade TK posjetila je RMU „Banovići" d.d. gdje su upoznati sa budućim projektima.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15