Obavještenje o načinu uplate sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu TK zbog elementarih nepogoda

Sredstva za pomoć nastradalom stanovništvu Tuzlanskog kantona zbog elementarih nepogoda uplaćuju se i izdvajaju na poseban podračun Budžeta Tuzlanskog kantona za donacije i grantove i to:
- za doznake iz Bosne i Hercegovine na depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 132-100-0256000080 , vrsta prihoda 722751, šifra općine 094, budžetska organizacija: 2601001, kod NLB Banke, d.d. Tuzla,
- za doznake iz inostranstva na devizni depozitni račun Tuzlanskog kantona broj: 100867249 Account: IBAN:BA39 1321 0100 8672 4943 TBTUBA22; svrha doznake: šifra prihoda 722751, šifra općine 094; budžetska organizacija 2601001, kod NLB Banke, d.d. Tuzla.

 

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Bahrija Umihanić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15