Poziv svim građanima da se aktivno uključe u prijavljivanje klizišta koristeći besplatnu Android aplikaciju „KLIZIŠTA“

 

Trenutna situacija na terenu u Bosni i Hercegovini i regionu izazvana poplavama i klizištima je i dalje veoma složena. S tim u vezi, napravljena je mobilna aplikacija KLIZIŠTA koja omogućava svim građanima koji imaju Android mobilne telefone, a nalaze se u blizini aktivnog klizišta, poplavljenog područja ili generalno životno ugrožene sredine da iste prijave u centralnu bazu podataka. Na taj način pomažu centrima i službama civilne zaštite da na efikasan način utvrde prioritete i provedu hitne mjere u cilju sprečavanja nastanka većih posljedica po ljude i materijalna dobra.

 

aplikacija

 

 

 

Aplikaciju KLIZIŠTA građani mogu preuzeti na web stranici klizista.com.
Koristeći ovu aplikaciju, građani mogu jednostavno telefonom fotografisati klizište, preuzeti geografske koordinate i jednim klikom prijaviti klizište u centralnu bazu podataka.
Upozoravamo građane da se prilikom prijave životno ugrožene okoline i poplavljenih područja ne izlažu nepotrebnom riziku, te da probleme fotografišu sa bezbjedne udaljenosti.

 

 

 

 

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15