Delegacija Vlade TK u Kladnju

Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić sa ministrom finansija Miralemom Nuhanovićem i komandantom Kantonalnog štaba civilne zaštite i ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Samidom Šarcem boravio je na području općine Kladanj gdje ih je načelnik Općine Jusuf Čavkunović upoznao s posljedicama i problemima koje su iza sebe ostavile polave, klizišta i odroni.

 

M2U07187.MPG snapshot 00.02 2014.05.23 09.20.47


Procijenjena šteta do sada iznosi više od 8 miliona KM a 150 klizišta i dalje ugrožavaju stambene objekte i putnu infrastrukturu. Najveći problem pravi putna komunikacija ka Tuholju, Brateljevićima i Tarevu.
„Mi smo već ranije dogovorili djelimično asfalitranje nekih dionica a danas smo potvrdili da ćemo pomoći u sanaciji nastalih šteta, prije svega osposobljavanje puta do Muške Vode kako bi taj kompleks stavili u funkciju", kazao je premijer Umihanić.

 

M2U07196.MPG snapshot 00.01 2014.05.23 09.18.39


Načelnik Jusuf Čavkunović rekao je da su već napravljene pripreme koje će omogućiti potpunu putnu komunikaciju ka Muškoj Vodi. Zbog poplave i klizišta već je, prema načelnikovim riječima, evakuisano 20 stambenih objekata a velikim naporima općinskih vlasti napravljen alternativni prilaz Tuholju. Pored toga, rečeno je ovom prilikom, ukoliko se zemlja nastavi kretati, rijeka Drinjača bi mogla promjeniti tok i napraviti velike probleme urbanom dijelu Kladnja. Iz tog razloga na ovu lokaciju stigli su stučnjaci sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli. Štete u Kladnju se još uvijek procjenjuju.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15