Odlukom Vlade TK imenovana Radna grupa za analizu propisa iz oblasti građenja

 

Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-010819-14 od 28.04.2014 godine, imenovana je Radna grupa u slijedećem sastavu:

 

  1. Emir Softić, predstavnik Ministarsva prostornog uređenja i zaštite okolice, predsjednik
  2. Fahrudin Delić, predstavnik Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, član
  3. Dragica Tešić, predstavnik Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, član
  4. Enisa Jusufović, predstavnik Ministarstva industrije energetike i rudarstva, član
  5. Mirela Uljić, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član
  6. Bilal Tulumović, predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, član
  7. Jela Lukić, predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave, član.

 

GRBTK

Zadatak Radne grupe je da izvrši analizu propisa iz oblasti građenja – Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/11, 4/13 i 15/13) i Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/06, 1/07, 5/8 i 10/11), u smislu pojednostavljenja postupaka i procedura u predmetima koji se provode na osnovu navedenih propisa i mogućeg smanjenja troškova, posebno u dijelu legalizacije bespravno izgrađenih građevina i izdavanja propisane dokumentacije.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15