Zbog poteškoća u pronalasku Centralne pisarnice kantonalnih organa još jednom obavještenje o novoj lokaciji

Zbog povećanog interesa građana i poteškoća u pronalasku Centralne pisarnice kantonalnih organa, još jednom radi lakšeg pronalaska obavještavamo javnost da je centralna pisarnica kantonalnih organa uprave preseljana, i da od polovine mjeseca maja svi građani koji trebaju podnijeti određene zahtjeve, molbe, ili druge vrste podnesaka koje se tiču protokola svoje dokumente mogu predati u prostorijama u ulici Rurdarska br.57 u Tuzli (preko puta Behram-begove medrese, prolaz između Studentskog centra i superbloka u naselju Irac).

 

nova lokacija

 

 

Centralna pisarnica

 

Nova lokacija Centralne pisarnice kantonalnih organa

Odjeljenje za informisanje