Održana prva sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona formirala Kantonalni odbor za razvoj (KOR) koje je glavno tijelo za proces izrade i revizije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, održana je prva sjednica Kantonalnog odbora za razvoj.
Članovi Kantonalnog odbora za razvoj upoznati su sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona te ulogom Kantonalnog odbora za razvoj u daljim aktivnostima.

 

vlcsnap-00017

 

Tom su prilikom predstavljeni detalji procesa strateškog planiranja, opća struktura integrirane razvojne strategije, način pripreme socio-ekonomske podloge za njenu izradu kao i način uključivanja partnera u strateški proces.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH).
Nakon održanog uvodnog sastanka pred Vladom Tuzlanskog kantona su aktivnosti na izradi integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona koja će biti ishodište i jedan od preduslova za konkurisanje za EU fondove, korištenje IPA fondova, kao i za apliciranje za ostale eksterne izvore finansiranja za razvojne programe Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15