Održana prva sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona formirala Kantonalni odbor za razvoj (KOR) koje je glavno tijelo za proces izrade i revizije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, održana je prva sjednica Kantonalnog odbora za razvoj.
Članovi Kantonalnog odbora za razvoj upoznati su sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona te ulogom Kantonalnog odbora za razvoj u daljim aktivnostima.

 

vlcsnap-00017

 

Tom su prilikom predstavljeni detalji procesa strateškog planiranja, opća struktura integrirane razvojne strategije, način pripreme socio-ekonomske podloge za njenu izradu kao i način uključivanja partnera u strateški proces.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH).
Nakon održanog uvodnog sastanka pred Vladom Tuzlanskog kantona su aktivnosti na izradi integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona koja će biti ishodište i jedan od preduslova za konkurisanje za EU fondove, korištenje IPA fondova, kao i za apliciranje za ostale eksterne izvore finansiranja za razvojne programe Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje