Dogovoren način izmirenja obaveza prema borcima

 

Kako bi riješili probleme vezane za implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca danas su se premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić i ministar finansija Miralem Nuhanović, te ministar za boračka pitanja Zudin Mahmutović sastali sa predstavnicima Koordinacije boračkih saveza i organizacija TK.

 

UP Boracke organizacije 16 06 2014


Na sastanku je dogovoreno da će 40 % obaveza iz 2013. godine biti isplaćeno iz ranijeg kreditnog zaduženja Vlade Tuzlanskog kantona. Riječ je o sredstvima od reprograma duga za „Plavu bolnicu". Preostalih 60 % sredstava duga iz 2013. godine bit će isplaćeno iz novog kredita, a koji će prema očekivanju Vlade TK odobriti Skupština Tuzlanskog kantona. Na taj način bi, rečeno je na sastanku, bile riješene sve obaveze prema boračkoj populaciji sa područja TK, zaključno sa 31. 12. 2013.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna