Održana 2. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Na 2. sjednici Kantonalnog odbora za razvoj, bilo je riječi o formiranju Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona, šireg konsultativnog tijela koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Kantonu.

 

KOR2 2

 

Odbor je tijelo zaduženo za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, kao i za izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja kantona.Partnerska grupa za razvoj Tuzlanskog kantona djelovat će u skladu sa načelima partnerstva i saradnje i na ovaj način osigurati da se strategijom obuhvate potrebe svih lokalnih zajednica i građana Tuzlanskog kantona.
Razgovarano je i o procesu prikupljanja podataka za potrebe izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona koji će služiti za izradu situacione analize kao osnove izrade navedenog strateškog dokumenta.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), koji su, također, prisustvovali sjednici.

 

 

 

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15