Uvodni sastanak Partnerske grupe za razvoj TK

 

Nakon formiranja Kantonalnog odbora za razvoj i preduzimanja inicijalnih koraka na započinjanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina, metodologijom za planiranje razvoja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine planirano je formiranje Partnerske grupe za razvoj koja je šire konsultativno tijelo koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u kantonu, i djeluje u skladu sa načelima partnerstva i saradnje, te se na ovaj način osigurava da se strategijom obuhvate potrebe svih lokalnih zajednica i građana Tuzlanskog kantona.


U cilju upoznavanja sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, uloge Partnerske grupe za razvoj u samom procesu, daljim planiranim aktivnostima i drugim relevantnim pitanja, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona organizuje Prvi (uvodni) sastanak Partnerske grupe za razvoj koji će se održati u srijedu 09.07.2014. godine sa početkom u 13.00 h u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla (Ulica Mije Keroševića 3, 75 000 Tuzla).


Tokom sastanka, članovi Partnerske grupe za razvoj će potpisati Sporazum o kantonalnom razvojnom partnerstvu i strateškim ulogama i zadacima u Partnerskoj grupi za razvoj, a na osnovu generalno ustanovljenih potreba za bližom saradnjom s ciljem podrške ekonomskom i društvenom razvoju i praktične potrebe da se pripremi i usvoji Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, te potrebe zajedničkog informisanja, kao i harmonizacije razvojnih inicijativa, programa i aktivnosti u Kantonu.


PRILOG: Dnevni red 1. sastanka Partnerske grupe za razvoj

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15