Elaborat o sanaciji kritičnih klizišta

 

O analizi stanja i izradi elaborata kritičnih zona gdje su klizišta napravila materijalne štete razgovarali su premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin i stručnjaci Rudarsko-geološkog-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

premijer

Tim RGGF-a od majskih je poplava angažovan na terenu i već su uradili preliminarnu identifikaciju klizišta te sastavili izvještaje. Prema riječima prof. dr. Kemala Gutića, dekana Rudarsko-geološkog fakulteta dogovorena je izrada elaborata kako bi se moglo stručno i profesionalno aplicirati prema fondovima, odnosno institucijama koje će odobravati sredstva za sanaciju.
Resorni ministar Karadžin istaknuo je da će zbog efikasnijeg traženja donatora izvještaji o štetama odnosno materijali, biti podijeljeni na manje segmente koji ne zahtijevaju milionske donacije. Kratko vrijeme za djelovanje i veliki teritorij Tuzlanskog kantona zahvaćen poplavama i klizištima podcrtava važnost formiranja kvalitetne baze podataka ali i jačanje kadrovske strukture u općinski štabovima civilne zaštite, rečeno je ovom prilikom.
Stručnjaci RGGF-a imali su sastanak sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH i Ambasade SAD-a u BiH u vezi migracija minsko-eksplozivnih sredstava koja su u eroziji u klizištima dobila novu formu, rekao je prof. dr. Gutić te napomenuo da će paraleleno raditi i mapiranje tih oblasti.
Na sastanku je istaknuto da na području TK postoji ogroman broj klizišta koja su nanijela velike štete, te će biti potrebno mnogo sredstava za sanaciju.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna