Dijalog sa sindikatima

Iako je jučerašnji zahtjev sindikata budžetskih korisnika TK bio da Vlada TK do 15. septebra isplati dugovanja na ime naknade za prijevoz, topli obrok za juni i juli 2014.godine i drugog dijela regresa iz 2013 godine, kao i isplata plaća i naknada do 25. u mjesecu za prethodni mjesec, do narednog susreta sindikati obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave će se očitovati o prioritetima isplate ovih zaostalih dugovanja.


Ovo je dogovoreno na jučerašnjem sasatnku delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predvodio premijer Bahrija Umihanić sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika TK. Prema riječima Premijera, Vlada čini ogromne napore da nakon poplava koje su zadesile ovaj kanton u tri navrata, i značajnog smanjenja priliva novca u budžetu, ipak održi redovnu dinamiku isplate plaća i toplog obroka za budžetske korisnike.

S druge strane, Vlada je maksimalno smanjila troškove i izdatke, te traži druge načine za ostvarivanje dodatnih prihoda u Budžet Tuzlanskog kantona. Ipak, imajući u vidu znatno manji priliv novca, Vlada ne može sa sigurnošću garantovati da će do traženog roka uspjeti da izmiri naslijeđena dugovanja. „U narednom periodu nastojat ćemo da, koliko to bude realno moguće, udovoljimo zahtjevima sindikata", istakao je premijer Umihanić, te dodao da će se ono što se ne bude stiglo ostvariti u skladu s dogovorom, nastojati ostvariti u najskorije moguće vrijeme.

S tim u vezi pred sindikate je postavljen zahtjev da se odrede šta će biti prioritet u isplati zaostalih dugovanja i da o tome u narednih nekoliko dana obavjeste Vladu TK.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna