Odgovor Vlade na neutemeljene stavove sindikata

Na jučer održanom kolegiju Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je Zaključke Kantonalnog odbora sindikata Tuzlanskog kantona i Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona koji se odnose na proceduru utvrđivanja nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona i prema navedenim zaključcima sindikata, zauzela sljedeće stav da će nastaviti sa procedurom razmatranja nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona, uz predloženi Program javne rasprave o nacrtu Zakona u trajanju od 60 dana.

Naime, ne stoji stav Sindikata da je predloženi tekst Zakona u bilo kakvoj hitnoj proceduri. Upravo suprotno, isti je utvrđen u nacrtu i upućen Skupštini Kantona u redovnu proceduru sa prijedlogom javne rasprave o istom.


Što se tiče stava da se nacrt navedenog Zakona radio bez učešća Sindikata, želimo istaći da se radi o propisu organizacione prirode, zbog čega isti ne spada u kategoriju propisa gdje je obavezno učešće predstavnika sindikata (radni odnosi, prava, obaveze i sl.), niti je ikada do sada bila praksa da se kod izmjena ovog Zakona i sličnih propisa uključivao sindikat.
Nacrt je radila grupa stručnih lica javno i transparentno. Osim Premijera i Ureda premijera, u njegovoj izradi su učestvovali Ministar finansija sa svojim saradnicima, Ministrica pravosuđa i uprave sa svojim saradnicima, predstavnici Ureda Vlade i Ureda za zakonodavstvo. Nacrt je razmatran i utvrđen na redovnoj sjednici Vlade i istog dana prezentiran javnosti na press konferenciji. S tim u vezi, neprihvatljiv je stav da se predmetni Zakon radio u tajnosti, kao ni stav da je predloženi tekst nacrta Zakona rađen bez prethodne analize.


Upravo na osnovu prethodnih analiza i procjena, utvrđeno je da je ova inicijativa potrebna, svrsishodna i opravdana po svim kriterijima i parametrima. Koncentracijom svih kadrova i sredstava ministarstava za koja se predlaže spajanje se stvara organizacija sa kapacitetom koji može rješavati i najsloženija pitanja iz svoje nadležnosti, što je po trenutnom stanju usitnjenosti i razjedinjenosti kadrova i sredstava bilo otežano.
Nema nikakvog uporišta u stavu Sindikata da ovom izmjenom Zakona o Vladi 40 zaposlenika ostaje bez posla ili da će i puno veći broj lica ostati bez posla, niti je to ikada od strane Premijera ili Vlade Kantona javno rečeno.


Stavovi Vlade Kantona i Premijera Kantona, koji su u više navrata i javno izrečeni, je da ovim spajanjem ministarstava niko od zaposlenih u trenutnim ministarstvima neće ostati bez posla, odnosno svi će biti raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta u skladu sa svojim zanimanjem i sposobnostima. Radna mjesta koja bi se ovim izmjenama eventualno ukinula su mjesta četiri ministra, četiri sekretara, isti broj sekretarica, eventualno vozača, ali bi svi oni koji su u stalnom radnom odnosu i dalje ostali na poslu, odnosno bili bi preraspoređeni na druge poslove koji i njima i ministarstvima budu odgovarali. Podatak od cca 40 radnih mjesta manje, koji se na određen način pojavljuje i u dijelu obrazloženja uz tekst Zakona, možda nije dovoljno jasan, ali pri tome nismo imali u vidu da cca 40 zaposlenih lica dobije rješenja o prestanku radnog odnosa, nego da cca 40 radnih mjesta koja su sistematizovana u trenutnim ministarstvima, a ista do danas nisu popunjena, ovim spajanjem neće ni trebati popunjavati izvana, nego će se popunjavati upravo trenutnim zaposlenicima ministarstava. Na taj način bi se ostvarile uštede u Budžetu Tuzlanskog kantona, jer su ta mjesta, iako nepopunjena, kontinuirano planirana u budžetima Tuzlanskog kantona.

 

Na kraju, što se tiče stava sindikata da su Premijer Kantona ili neki članovi ove Vlade, u toku vršenja funkcija bilo koga nelegalno doveli, odnosno zbrinuli u kantonalne organe i institucije, Vlada Kantona traži od sindikata da dostavi i javno objavi podatke, sa imenom i prezimenom lica koja su nezakonito angažovana, uz navođenje člana Vlade koji je to učinio.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15