Kanadska kompanija „Intersac“ iskazala interes za investiranje u hemijsku industriju na području Tuzlanskog kantona

Kanadska kompanija „Intersac" koja se bavi distribucijom industrijskih hemikalija na kanadskom i sjevernoameričkom tržištu iskazala je interes za investiranje u hemijsku industriju na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi predstavnici ove kompanije, generalni direktor Jean Banna i koordinator Mutlu Sinman, su sredinom augusta ove godine posjetili Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Nakon sastanka, upriličena je i posjeta privrednom društvu „DITA" d.d. Tuzla, kojoj se priključio i direktor preduzeća Sisecam Soda d.d. Lukavac Umut Bariš Donmez.

 

Nakon posjete, 20. augusta, „Intersac" je poslao i Pismo namjere te je predloženo investiranje u nekoliko hemijskih fabrika u nekoliko narednih godina i izgradnja fabrike kalcij hlorida. U pismu su također izraženi uslovi i zahtjevi takvog investiranja, što se prije svega odnosi na besplatnu dodjelu parcele od 10.000 m2 sa pratećom infrastrukturom u blizini preduzeća Sisecam Soda d.d. Lukavac, dodjelu parcele za kontejnerski terminal sa pratećom infrastrukturom, te subvencioniranje snabdijevanja energijom, strujom i tehnološkom parom, kao i drugi poticaji koji su prigodni za ovu investiciju.

 

Obzirom da je jedan od zahtjeva ovih potencijalnih investitora subvencioniranje snabdijevanja energijom, ministar Fejzić je Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH uputio zvaničan dopis u kojem je zamolio za očitovanje na pismo namjere. Zvanični dopis sa Pismom namjere kompanije „Intersac" kao prilogom, upućen je na očitovanje i Općini Lukavac, s obzirom da su predstavnici ove kompanije posjetili i neke lokacije na teritoriji ove općine, te Općini Tuzla, s obzirom da je stečen utisak da bi potencijalne lokacije za fabriku i kontejnerski terminal mogle biti na prostoru grada Tuzle.

 

Premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić je početkom septembra odgovorio na ovo Pismo namjere i obavijestio kompaniju „Intersac" o aktivnostima koje je Vlada preduzela s ciljem stvaranja preduslova za investiranje. Takođe je obavijestio čelnike kompanije da je Vlada Tuzlanskog kantona pri kraju procesa otkupa većinskog paketa dionica privrednog društva „DITA" d.d. Tuzla, te zatražio očitovanje o uslovima vezanim za smještaj kapaciteta „Intersac" kompanije u krug Fabrike deterdženata „DITA" Tuzla, posebno u vezi sa mogućim preuzimanjem zaposlenika ovog Društva.

 

„Intersac" je izrazio zadovoljstvo mogućnošću dobivanja parcele privrednog društva „DITA" d.d. Tuzla, te zatražio detalje o velični i mjestu ove parcele. Kada je u pitanju problem radnika, istaknuto je da ne mogu razmotriti preuzimanje pune finansijske odgovornosti za radnike u skladu sa njihovim sadašnjim pravima koja proističu iz „DITE" d.d. Tuzla, ali bi im mogli ponuditi nova radna mjesta u okviru kapaciteta koje planiraju pokrenuti.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je proteklih dana od „Intersac" kompanije zatražila i zaprimila detalje o profilu kompanije (koje možete pogledati OVDJE), a u narednom periodu očekuje se nastavak pregovora u skladu sa dinamikom rješavanja pitanja privrednog društva „DITA" d.d. Tuzla.