Javna čestitka

Povodom obilježavanja godišnjice formiranja II Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić uputio je javnu čestitku u kojoj se kaže:
„U ime Vlade Tuzlanskog kantona i u lično ime, svim pripadnicima II Korpusa Armije RBiH upućujem iskrene čestitke. Obilježavanje 22. godišnjice formiranja II Korpusa Armije RBiH zbiva se u turbulentnom, politički i ekonomski opterećenom ambijentu. 

To, međutim, ne umanjuje značaj važnog ukrupnjavanja i povećanja stepena organizacije jedinica Armije RBiH u odsudnoj fazi agresije na Bosnu i Hercegovinu. Historijska distanca daje nam potrebnu dozu objektivnosti da možemo reći da je BiH odbranio njen narod, građani svih vjera i nacija, koji su u svojim srcima nosili patriotizam i odlučnost da ne dozvole da BiH kao država i bošnjački narod nestanu sa historijske pozornice. Danas kada obilježavano 22. godišnjicu formiranja ove slavne jedinice, možemo biti ponosni na njene borce i komandante, na površinu odbranjene i oslobođene teritorije i dati zavjet da ćemo čuvati uspomenu na sve borce i šehide koji su natopili krvlju našu bosansku zemlju, braneći je od agresora."

 

Odjeljenje za informisanje