Održan drugi sastanak Partnerske grupe za razvoj Tuzlanskog kantona

Upoznavanje sa preduzetim aktivnostima i predstojećim koracima bio je cilj sastanka koji je Vlada Tuzlanskog kantona održala sa akterima procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina. Izradu ovog strateškog dokumenta Vlada TK provodi uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

„Strategija razvoja TK-a bit će jedan od preduslova za konkurisanje prema EU fondovima, korištenje IPA fondova, kao i za apliciranje za ostale eksterne izvore finansiranja za razvojne programe TK-a što važnost ovog strateškog dokumenta čini još većom", kazao je ovom prilikom premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić.
Partnerska grupa za razvoj je šire konsultativno tijelo koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Kantonu i djeluje u skladu sa načelima partnerstva i saradnje a na ovaj način je osigurano da se strategijom obuhvate potrebe svih lokalnih zajednica i građana Tuzlanskog kantona.
Prema riječima Nasira Nalića, predstavnika ILDP projektnog tima, Projekt integriranog lokalnog razvoja zajednička je inicijativa vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a koja se provodi u BiH u saradnji s nizom domaćih institucija. „Projekt radi na osnaživanju funkcija planiranja i upravljanjem razvoja u BiH sarađujući na lokalnom, kantonalnom, enitetskom, pa i državnom nivou. Ovaj segment aktivnosti odvija se na kantonalnom nivou i mi imamo saradnju s devet kantona u FBiH kojima pružamo podršku u izradi i implementaciji strategije razvoja. Jedan od kantona s kojima ostvarujemo najkvalitetniju saradnju je i TK", kazao je Nalić dodajući da se kroz projekt osigurava prije svega stručna pomoć ali je odgovornost i glavni posao na domaćim insitucijama.
„Prateći propisanu metodologiju došli smo do strateških fokusa i ciljeva TK-a koji u prvi plan stavljaju privredu kao nosioca i pokretača cjelokupnog razvoja TK-a. Razvoj ljudskih resursa kroz reforme i unaprjeđenje obrazovanja koje je u funkciji razvoja tržišta rada, povećana zaposlenost i zadržavanje mladih još je jedan od identificiranih strateških fokusa, kao i fokusa usmjerenim na javnu infrastrukturu te zaštitu okoliša", rekao je ovom prilikom premijer Umihanić.

 

IMG VTK 01122014IMG VTK 01122014

 

Odjeljenje za informisanje