Stav kolegija Vlade

Na sjednici Kolegija Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za period januar – septembar 2014. godine te zauzela stav kojim se od Skupštine Tuzlanskog kantona traži da pod hitno omogući razmatranje dostavljenih Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda za 2014. godinu radi davanja saglasnosti, čime bi se omogućilo stanovništvu Tuzlanskog kantona ostvarivanje prava na lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK.