Javna čestitka trgovinskom lancu "Bingo"

Povodom preuzimanja trgovinskog lanca Interex BiH premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić je vlasniku kompanije Bingo d.o.o. uputio javnu čestitku u kojoj stoji:

 

Bingo-Bahrija-Umihanic

„U ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime sa izuzetnim zadovoljstvom, Senadu Džambiću vlasniku firme Bingo d.o.o., članovima Uprave društva, kao i svim uposlenicima, upućujem najiskrenije čestitke na preuzimanju trgovinskog lanca Interex BiH. Ubijeđen sam da konstantan rast ovog trgovinskog giganta giganta nije slučajnost, a veličinu ovog događaja još više ističe detalj da se radi o domaćoj firmi.
Rijetkost je da domaće firme koristeći raspoložive materijalne resurse i ljudske potencijale postižu značajne efekte poput „Binga", a to je nedavno potvrđeno i činjenicom da Vaš i naš najveći domaći trgovinski lanac sve sigurnije ovladava i vlastitom proizvodnjom.
Ovakvim poslovnim uspjesima, ne samo da naši domaći proizvođači dobivaju više prostora i prilike u tržišnoj utakmici, nego se direktno i indirektno otvaraju nova radna mjesta.
S tim u vezi nadam se da će saradnja Vlade Tuzlanskog kantona i trgovinskog lanca „Bingo" rezultirati još efikasnijim korištenjem svih privrednih kapaciteta na području Tuzlanskog kantona, te da ćemo zajednički djelovati u cilju opšteg benefita."

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna