Sretan Dan rudara

Povodom 21. decembra – Dana rudara premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić upućuje javnu čestitku u kojoj stoji:

„U ime Vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim rudarima upućujem iskrene čestitke u povodu Dana rudara.

rudar-kreka

Malo je datuma koji su zadržali poštovanje svih građana u Bosni i Hercegovini kao što je to Dan rudara. Za to su zaslužni rudari koji stoljećima na ovom prostor čuvaju tradiciju ove teške, ali časne profesije. Rezultati koje su rudari postigli u ovoj teškoj godini, koju su obilježile ekonomska kriza i prirodne nepogode, sve nas raduju i ohrabruju.

Posebno ohrabrenje su konkretne aktivnosti koje se provode na ponovnom pokretanju proizvodnje u Rudniku magnezita u Kladnju gdje će se osim radnog angažovanja trenutnih uposlenika otvoriti i određeni broj novih radnih mjesta. Ove aktivnosti su pokazatelj da se dobrom poslovnom politikom i orjentacijom ka stalnom usavršavanju i napredovanju i u teškom vremenu mogu napraviti veliki koraci naprijed.

Nažalost ovom prilikom moramo se prisjetiti i tragičnih momenata i nesreće u jami Raspotočje u Zenici kojom prilikom su život izgubila petorica rudara. Ovom prilikom želim još jednom podcrtati da svi zajedno moramo učiniti više napora kako bi poslovne uspjehe pratilo osavremenjavanje proizvodnog procesa i stalno poboljšanje rudarskog statusa u bosanskohercegovačkom društvu. Na tom putu Vlada Tuzlanskog kantona će vam biti vjeran partner.

Osim čestitke u povodu predstojećeg praznika svim rudarima, kako na Tuzlanskom kantonu, tako i širom Bosne i Hercegovine upućujem i želje za puno uspjeha i dobro zdravlje u narednom periodu, uz rudarski pozdrav

SRETNO"

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna