Održana 7. sjednica Kantonalnog odbora za razvoj

Kantonalni odbor za razvoj, tijelo zaduženo za pripremu i organiziranje procesa izrade integrirane Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina, izradu strateške platforme, sektorskih planova, operativnog dijela te nacrta integrirane Strategije razvoja kantona održao je sedmu sjednicu.

 

Članovi KOR-a, ovom su prilikom, uz tehničku asistenciju tima konsultanata Centra za razvoj i podršku analizirali, usaglasili i reducirali broj sektorskih prioriteta prema informacijama o okvirnim finansijskim sredstvima za realizaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina. Naredni koraci u izradi ovog strateškog dokumenta obuhvataju programiranje i definisanje konkretnih mjera i projekata u skladu sa realnim finansijskim okvirima za period 2016 - 2020. godina.

Inače, podršku Vladi Tuzlanskog kantona u izradi Strategije pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske Vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), koji su, također, prisustvovali sjednici.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15