DELEGACIJA MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE POSJETILA TUZLANSKI KANTON

S ciljem prezentacije projekta tehničke pomoći pod nazivom "Master plan za remidijaciju/čišćenje crnih tačaka u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine", delegacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je boravila u posjeti Vladi Tuzlanskog kantona.

Glavni cilj projekta je izrada Plana za održivo upravljanje i okolinski tretman hot spotova (crnih tačaka) u BiH, tačnije sjeveroistočnom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine i istočnom dijelu Republike Srpske. U Federaciji su predložena četiri hot spota, od čega su tri na području Tuzlanskog kantona i to Termoelektrana Tuzla kada je u pitanju otpadna šljaka, Lukavac po pitanju taložnice "Bijelo more" i hemikalija i jezero Modrac pri čemu se misli na ugalj i hemikalije.

Šef kabineta zamjenika ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić, je ovom prilikom istakao da cijeni inicijativu i interes Vlade Tuzlanskog kantona za održavanje ovog sastanka, razmjenu mišljenja, kao i realizaciju samog projekta. "Današnjim sastankom, između ostalog, započinjemo realizaciju projekta koji ima za cilj jačanje relevantnih administrativnih kapaciteta i organizacija u BiH u pripremi politika u okolinskom upravljanju, a čiju realizaciju uz Vijeće ministara BiH pomaže Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA)," riječi su premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića.
Nakon prezentacije Projekta održani su radni sastanci u grupama podijeljenim prema resornim nadležnostima.

 

Odjeljenje za informisanje