Radnici i dalje imaju pravo na zdravstveno osiguranje

Iako je jučer objavljeno da su Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona radnici „Dite i Konjuha" ostali bez zdravstvenog osiguranja, radnici privrednih društava „Dita", „Konjuh", „Polihem", „Pololchem", „Resod Guming", „Gredelj Revom", „Aida", „Elektromontaža", „Livnica čelika", „Bosnia valves", „Koksno – hemijski kombinat", „Polet" i „Tvornica transportnih uređaja" i dalje imaju pravo na zdravstveno osiguranje koje im je obezbijeđeno Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona od 25.12.2014.godine.

Ovom odlukom, osigurano je zdravstveno osiguranje radnicima pomenutih privrednih društava do 31.marta ove godine, do kada traje i Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona. Značajno je istaći i da u Nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015.godinu, Vlada Tuzlanskog kantona Budžetom planira predvidjeti sredstva za ostvarivanja ovog prava radnika i tokom 2015.godine.
Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj prvoj, i do sada jedinoj, održanoj sjednici nije razmatrala tematiku zdravstvenog osiguranja radnika, niti je donijela bilo kakvu odluku kojom bi se radnicima ukinulo pravo na zdravstveno osiguranje.
Svoj rad Vlada temelji na transparentnosti. Sve odluke i materijali koje na svojim sjednicama razmatra su putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba) dostupne javnosti, a i detaljno obrazložene u informaciji koja se dostavlja medijima po završetku sjednice, što su više puta pohvaljivali i Centri civilnih incijativa.
I pored težnji Vlade Tuzlanskog kantona da svojim aktivnostima doprinese što bržem rješavanju nagomilanih problema koji opterećuju ovaj kanton, ovakvim, neprovjerenim informacijama bespotrebno se doprinosi dodatnoj destabilizaciji situacije i stvaranju loše i neistinite predodžbe o radu i aktivnostima Vlade Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna