Vlada u dijalogu sa sindikatima

U prvih 16 dana svog mandata Vlada Tuzlanskog kantona je otvorila dijalog sa brojnim interesnim grupama, među kojima značajno mjesto pripada sindikatima. Delegacija Vlade predvođena premijerom Begom Gutićem, danas je ugostila predstavnike Saveza samostalnih sindikata BiH Tuzlanskog kantona.

 

Na ovaj način Vlada je nastavila da otvara dijalog sa svim sindikalnim udruženjima i razgovara o proroblemima radnika i prioritetima za rješavanje. Na sastanku sa predstavnicima sindikata državnih službenika i namještenika, obrazovanja, rudara, kože, tekstila i obuće načelno se dotaklo mnogih pitanja, te je istaknuto da se u narendom periodu ništa neće „gurati pod tepih" i da će Vlada sva pitanja nastojati rješavati korak po korak u zakonskim okvirima.
Sindikati1 06 03 2015
Također, aktualna situacija u hemijskoj industriji, očuvanje radnih mjesta i iznalaženje načina za poboljšanje uslova za život i rad radnika hemijske i industrije nemetala bila je tema sastanka Vlade sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednica Sindikata Kata Iveljić je istakla da Sindikat daje podršku Vladi i premijeru Gutiću da se kroz partnerski odnos, zajedno ide ka boljem radničkom standardu.
Sindikati2 06 03 2015
Ovom prilikom je rečeno da osim brojnih problema u hemisjkoj industriji na području Tuzlanskog kantona ima i više preduzeća koja su pozitivni primjeri i mogu biti vodilja kako prevazići krizu u poslovanju. Neki od njih su Soda Sisecam i Solana d.d. Tuzla.
„Od Vlade Tuzlanskog kantona očekujemo da stoji iza svoje riječi. Da ne obećava mnogo, ali da ono što obeća i ispuni" rekla je predsjednica Iveljić.
Premijer Gutić je ponovio opredjeljenja ovog saziva Vlade da samo zdrav realni sektor može otvarati nova radna mjesta i dalje se razvijati, kao i da će se Vlada uključiti da zajedno sa sindikatima pokuša iznaći najbolja, ali izvodiva rješenja.
„Nisam čovjek koji daje velika obećanja. Ono što jesam obećao, to je da će Vlada tokom ove godine uvezati radni staž i u zasluženu penziju otpremiti 75 radnika Fabrike obuće Aida", riječi su Premijera.
Rečeno je i da će prioriteti u radu Vlade biti iniciranje izmjena Zakona o stečaju i to u smislu rokova stečajnih postupaka i davanja prioriteta namirivanju radničkih potraživanja, kao i donošenje federalnog Zakona o uvezivanju radnog staža.
„Ja sindikat ne doživljavam kao drugu stranu, nego kao istu stranu sa nešto drugačijim uglom gledanja" zaključio je premijer Gutić i dodao da će sindikati u Vladi uvijek imati sagovornika i partnera.
Osim Premijera današnjim sastancima su prisustvovali ministrica, obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirsada Begović, ministar finansija Jakub Suljkanović, ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak, ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Admir Huskanović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna