Prioritet Vlade TK je stabilizacija Kantona

Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić u protokolarnu posjetu primio je predstavnike Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, političke savjetnike Natašu Malinić i Slavomira Gogu.

„Prioriteti Vlade Tuzlanskog kantona definisani su društvenim dešavanjima a to su prije svega zaustavljanje privrednog pada i očuvanje onog što je zdravo u realnom sektoru", pojasnio je premijer Gutić gostima aktuelnu situaciju u Tuzlanskom kantonu.
Delegacija EU u BiH 11 03 2015„Da bi došli do najboljih rješenja i sagledali stanje u privredi, Vlada TK naložila je izradu analize svih privrednih društava dok uporedo sa tim radimo na finansijskoj konsolidaciji Budžeta TK", kazao je premijer Gutić te dodao da će se tek nakon toga moći govoriti o konkretnim potezima. Ono što je, prema Premijerovim riječima, najvažnije je forsiranje vlastitih resursa poput energije, uglja i drvne mase.
Kada je u pitanju saradnja sa ostalim nivoima vlasti premijer Gutić je istaknuo da će Vlada TK delegirati inicijativu izmjene federalnih propisa koji su prepreka razvoju i stabilnosti Tuzlanskog kantona, pogotovo kada je u pitanju Zakon o uvezivanju radnog staža te Zakon o stečaju koji mora pretrpjeti izmjene poput ograničenja roka trajanja i prebacivanja radnika u prvi naplatni red.
Govoreći o evropskim integracijama, i sa tim u vezi skorim posjetama diplomata, predstavnici Delegacije EU u BiH ukazali su na važnost razmjene informacija ali i priliku za iskazivanjem namjera za razvoj i interesa Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna