KONKRETNE AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI "Y" KRAKA AUTOPUTA V-C

Konkretne aktivnosti na izgradnji ceste Tuzla – Žepče, priključak na Koridor V-C započele su danas potpisivanjem Ugovora o izradi investiciono – tehničke dokumentacije, što je preduslov za dobijanje urbanističke dozvole i izradu glavnog izvedbenog projekta. Projekat će raditi Institut IPSA iz Sarajeva, a finansiran je iz bužeta Javng preduzeća Autoceste Federacije BiH.

26122012 Potpisivanje.v
"Današnji ugovor vrijednosti oko dva miliona KM podrazumijeva da će IPSA uraditi idejni projekat i pribaviti sve saglasnosti do dobivanja urbanističke dozvole što će olakšati posao kod tenderisanja daljeg posla ili ako se odlučimo da nađemo izvođača koji će raditi i projekat i izvoditi radove" izjavio je nakon potpisivanja Enver Bijedić, Ministar prometa i komunikacija FBiH.

Autoput Tuzla – Žepče finansirat će se po principu koncesije, o čemu će se konkretno moći razgovarati nakon što tehničko – investicviona dokumentacija bude gotova. "Rok za izradu ove dokumentacije je 18 mjeseci i nakon toga ćemo dobiti svu potrebnu dokumentaciju i ono što nam je potrebno da pregovaramo o finansiranju izgradnje ove dionice" riječi su Ensada Karića, Direktora JP Autoceste FBiH

. Autoput dužine 65 kilometara, koji bi trebao da poveže Tuzlu i Žepče, Tuzlanskom kantonu bi obezbijedio izlaz na Koridor V-C i modernom putnom komunikacijom povezao Sarajevo i Tuzlu. Izgradnjom ovog autoputa biće povezana i dva najveća industrijska centra Tuzla i Zenica. Vrijedi istaći i to da će građani koji budu putovali, na ovom autoputu uštedjeti vrijeme, smanjit će troškove putovanja, a i bezbjednost u saobraćaju trebala bi biti znatno povećana.


Odjeljenje za informisanje