SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, tržišno-turistički inspektori će u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu obavljanja Fotografske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.

Od strane inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kontrolisana će biti fizička lica koja obavljaju djelatnost 74.20. Fotografska djelatnost, a koja obuhvata između ostalog i izradu fotografija za dokument, škole, vjenčanja i druge manifestacije bez posjedovanja Rješenja nadležnog organa za obavljanje pomenute djelatnosti.

Prilikom inspekcijske kontrole inspektori će od fotografa zatečenih na licu mjesta u obavljanju djelatnosti u školama, na fakultetima, na svadbama u matičnim uredima zahtjevati da u momentu kada budu zatečeni u obavljanju Fotografske djelatnosti inspektorima na uvid predoče Rješenje nadležnog organa.

Ako inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, utvrde da se djelatnost obavlja bez Rješenja nadležnog organa istim će biti zabranjeno obavljanje djelatnosti izdat će se Rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti i izreći će novčane kazne u rasponu od 1.000 KM do 1.500 KM koje su predviđene Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, a za pomenute prekršaje je predviđeno da će se izreći zaštitna mjera oduzimanje uređaja, odnosno predmeta kojima je prekršaj učinjen.

Molimo sve subjekte nadzora sa područja TK da ovo saopštenje prihvate kao edukativnu i preventivnu aktivnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i da otklone sve nedostatke iz nadležnosti tržišno-turističke inspekcije, te da ukoliko ne posjeduju Rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti 74.20. Fotografske djelatnosti, isto pribave i time izbjegnu sve eventualne neugodnosti kao i nepotrebne finansijske izdatke.

Nakon ovog saopštenja inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona djelovati isključivo represivno protiv svih prekršilaca koji se ne budu pridržavali ovog upozorenja.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15