DELEGACIJA IZVRŠNOG ODBORA UNICEF-A POSJETILA DISCIPLINSKI CENTAR

Delegacija Izvršnog odbora UNICEF-a koja od 14. do 17.04.2013. godine boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, jučer je posjetila JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

Kao primjer dobre prakse u BiH, tokom sastanka gostima je prezentiran sistem maloljetničkog pravosuđa na području Tuzlanskog kantona, zakonski okvir i postupanje u skladu sa međunarodnim standardima, dobra praksa saradnje vladinog i nevladinog sektora kao i rezultati implementiranih aktivnosti u okviru UNICEF-ovog projekta 'Zaštita djece izložene riziku i kontaktu sa zakonom u BiH“.

DELEGACIJA IZVRŠNOG ODBORA UNICEF-A POSJETILA DISCIPLINSKI CENTAR

Delegacija UNICEF-a je prilikom obilaska i upoznavanja sa kapacitetima i načinom rada Disciplinskog centra, stekla uvid u uslove smještaja i boravka maloljetnika u ustanovi. Tokom obilaska Disciplinskog centra, direktor i saradnici su prisutnim gostima prezentirali rezultate rada ustanove u periodu od osnivanja do danas kao i planove rada i razvoja Disciplinskog centra u narednom periodu. Članovi delegacije ovom prilikom su prisustvovali i snimanju „One Minute Junior“ filma koji su režirali i snimali maloljetnici koji borave u Disciplinskom centru, a kao glumci volonterski su angažovani predstavnici Pozorišta mladih iz Tuzle.

U ime UNICEF-a sastanku su prisustvovali predsjednik Izvršnog odbora Nj. E. gdin. Jarmo Viinanen iz Finske, Nj. E. gdin. Ferit Hoxha iz Albanije, Nj. E. gdin. George Wilfred Talbot iz Gvajane, gdin. John Mosoti iz Kenije i gdin. Hossein Gharibi iz Islamske republike Iran. U pratnji Delegacije je bio i sekretar Izvršnog odbora gdin. Nicolas Pron i Predstavnica UNICEF-a u BiH gđa. Florence Bauer, a domaćini sastanka su bili gđa. Ruzmira Bajrić, Pomoćnik ministra za pravosuđe i upravu TK, gđa. Elizabeta Lukačević iz Biroa za ljudska prava Tuzla i Mirza Dževdetbegović, Direktor Disciplinskog centra.


Odjeljenje za informisanje