EKSPERTNA GRUPA - PREPORUKE ZA PROMJENE USTAVA FBIH BORAVILA DANAS U TUZLANSKOM KANTONU

S ciljem prikupljanja stavova, nadležnih vlasti, civilnog društva i relevantnih stručnjaka iz različitih oblasti, Ekspertna grupa – Preporuke za promjene Ustava FBiH je posjetila danas premijera Tuzlanskog kantona Seada Čauševića. Inače Grupa je uključena u obiman proces konsultacija koji ima za cilj razvijanje preporuka za unaprjeđenje funkcionalnosti, učinkovitosti i troškovnoj efikasnosti u Federaciji BiH. Posebna pažnja članova grupe bila je usmjerena na viđenje međusobnih odnosa između federalnog, kantonalnog i općinskog nivoa vlasti, podijeljene nadležnosti, međusobnu koordinaciju i raspodjelu prihoda.

EKSPERTNA GRUPA – PREPORUKE ZA PROMJENE USTAVA FBIH BORAVILA DANAS U TUZLANSKOM KANTONU

Premijer Čaušević je ovom prilikom kao jedan od prioriteta u rješavanju istakao pripadnost, odnosno raspodjelu javnih prihoda, prema kojoj „danas Tuzlanski kanton svake godine bude oštećen za oko 20 - 30 miliona maraka“, a čijom bi se ispravkom umnogome poboljšala situacija i pojačala razvojna komponenta. Također, pažnja članova grupe usmjerena je na različito definiranje zdravstvene zaštite na nivou Federacije BiH, lošu koordinaciju i slabu osjetljivost federalnog nivoa vlasti na probleme i inicijative koje dolaze iz kantona i općina, kao i preciznije definiranje statusa državnih službenika, u cilju njihove fleksibilnosti i orijentiranosti ka stalnom usavršavanju.Članovi delegacije Tuzlanskog kantona su istakli da Tuzlanski kanton podržava rad Ekspertne grupe i napore koji se ulažu u cilju funkcionalne reorganizacije Federacije BiH, ali se pri tome moraju uzeti u obzir i određene specifičnosti koje karakterišu svaki od kantona.

Inače, Ekspertna grupa je formirana sredinom januara/siječnja 2013. godine, uz pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a konačni cilj je izrada pragmatičnog prijedloga za izmjene koji će javnosti biti predstavljen početkom mjeseca maja 2013.godine. Ekspertnu grupu čine Krešimir Zubak, Vehid Šehić, Kasim Trnka, Mirjana Nadaždin Defterdarević, Mile Lasić i Zlatan Begić, a delegaciju Tuzlanskog kantona, osim premijera Čauševića danas su činili zamjenik Predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Muhamed Šadić, ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Alen Taletović i sekretar Vlade Tuzlanskog kantona Enver Ćosićkić.


Odjeljenje za informisanje