SAOPŠTENJE

Suprotno brojnim odredbama Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona 15. maja 2013. godine održana je, u kasnim večernjim satima, sjednica Skupštine. Na toj sjednici Skupština je donijela Odluku o smjeni Premijera i Vlade TK. Sličnu odluku Skupština jedonijela i 13. marta ove godine. Vlada TK je i tada smatrala da ničim nije povrijedila Ustav i zakone Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, te da smjena nije bila osnovana (član 191 Poslovnika Skupštine TK: „Lice koje bira, imenuje ili potvrdjuje Skupština, može biti smijenjeno od strane Skupštine ako ne vrši dužnost u skladu sa Ustavom, zakonom i u okviru datih ovlaštenja“).

Provjeru zakonitosti i osnovanosti te smjene smo već zatražili od Ustavnog suda FBiH i njegove odluke Vlada TK će svakako izvršiti. Vlada TK i ovaj put podcrtava da ni do danas nije prekršila ni zakone ni Ustav, te nije pružila osnov za jučerašnju odluku Skupštine. Zbog toga smatramo da je odlučujuća Odluka Ustavnog suda, koju nova pralamentarna većina u Skupštini TK ne želi sačekati. Ponovnim donošenjem ovakve odluke parlamenatarna većina u Skupštni TK prejudicira odluke Ustavnog suda FBiH i time iskazuje krajnje nepoštivanje pravosudnih institucija FBiH.