Povodom dešavanja na Univerzitetu u Tuzli premijer Tuzlanskog kantona održao konferenciju za medije

Povodom posljednjih dešavanja na Univerzitetu u Tuzli, premijer Tuzlanskog kantona održao je danas vanrednu konferenciju za medije.

Kako bi se obezbijedila nepristrasnost i zastupile sve strane i institucije kojih se ova priča dotiče, na konferenciju su bili pozvani i rektor Univerziteta u Tuzli Samir Nurić, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Kazafer Bečić, predsjednik Komisije za obrazovanje Skupštine TK Midhat Čaušević i predsjednik Unije studenata Univerziteta u Tuzli Nedžad Hodžić. Nažalost niti jedan od pozvanih učesnika nije se odazvao pozivu.
Tokom svog izlaganja premijer i Vlada Tuzlanskog kantona su osudili incidentno ponašanje profesora, a premijer Gutić je izrazio očekivanje od Univerziteta i drugih institucija da protiv odgovornih za ovaj incident poduzmu odgovarajuće mjere.
Premijer Gutić je još jednom odbacio navode rektora Univerziteta u Tuzli Samira Nurića da se radi o „posljedici i kulminaciji višemjesečnih pritisaka od strane vladajućih struktura Tuzlanskog kantona na rektora Univerziteta u Tuzli", te ga ponovo pozvao da navede tačno kada je premijer Tuzlanskog kantona i gdje vršio bilo kakav pritisak na njega.
Kako je istakao premijer Gutić „usmjeravanje i insistiranje na pravovremenom provođenju zakonima propisanih procedura, te vraćanje i rad u zakonski propisanim okvirima ni u kojem slučaju ne smije biti prezentirano kao pritisak"
Premijer ističe da je kao osoba koja se stara o finansiranju Univerziteta u Tuzli, u svojstvu posmatrača i na poziv Upravnog odbora Univerziteta prisustvovao ovom neformalnom sastanku koji je održan u prostorijama Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta, na koji je pozvan i resorni ministar, a na kojem se između ostalog razgovaralo i o kadrovskoj politici i imenovanju članova Senata Univerziteta u Tuzli.
„Želim istaći da nisam prisustvovao incidentnoj situaciji, jer sam zbog druge obaveze morao nakratko napustiti sastanak" rekao je premijer Gutić. Pozivajući se na zaključke i izjavu rektora Nurića da neće dozvoliti političko organiziranje i agitiranje na Univerzitetu u Tuzli, jer je ono izričito zabranjeno, premijer je ukazao da su danas glavne uzdanice rektora, upravo osobe koje ovu situaciju koriste kao idealan politički marketing nakon javnog eksponiranja njihovog pristupanja izvjesnim opozicionim političkim partijama.
Također, Premijer Gutić je javno prezentirao činjenice i dokumente koji to potkrjepljuju, a koji govore o mobingu i pritiscima koje je na radnike Univerziteta u Tuzli vršio rektor Univerziteta Samir Nurić.
Obzirom da se na spornom sastanku razgovaralo o kadrovskoj politici premijer Gutić je istakao da „ukoliko pogledate spiskove trenutnih rukovodilaca, prorektora, dekana, prodekana i rukovodilaca drugih službi, jasno se mogu pobrojati članovi izvjesnih političkih partija. Članova SDA tu je najmanje i mi nemamo ništa protiv toga. Naprotiv, stava smo da upravo ti ljudi, kao direktni predstavnici svojih fakulteta trebaju biti članovi Senata", te se pozvao i na preporuku rektora Univerziteta u Tuzli kojom se od naučno-nastavnih vijeća Univerziteta jasno preporučuje da „dekani ne predlažu sebe kao predstavnika Fakulteta/Akademije u Senat Univerziteta".
Ta Preporuka bila je predmet inspekcijskog nadzora na Univerzitetu, te je Premijer prisutnim novinarima prezentirao i Izvještaj o izvršenom inspekcijskom pregledu u JU Univerzitet u Tuzli i Mišljenje Ureda za zakonodavstvo u kojima jasno stoji da „Zakon o visokom obrazovanju TK; Okvirni zakon o Visokom obrazovanju, kao ni Zakon o Univerzitetu u Tuzli ne sadrže odredbe koje bi predstavljale smetnju za imenovanje dekana fakulteta za članove Senata Univerziteta.", također u mišljenju stoji da „...ni u ostalim važećim propisima ne postoji smetnja da za člana Senata bude imenovan dekan...".
Referirajući se na tumačenje odredaba Statuta koje je utvrdio privremeni Senat Univerziteta u Tuzli, Ured za zakonodavstvo je stava da se „takvo tumačenje ne može smatrati autentičnim. Da bi isto bilo autentično, potrebno je za tumačenje primijeniti isti postupak kao i za njegovo donošenje".
Sve ovo ukazuje da je rektor Nurić svojom Preporukom pokušao derogirati zakonske propise, Senat stavi pod svoju kontrolu, te marginalizirati uloge dekana kao rukovodilaca fakulteta, što bi bio presedan.
U svom izlaganju premijer Gutić se dotakao i niza drugih propusta na Univerzitetu, te ponovio da Vlada ne želi imenovati rukovodioce organizacionih jedinica na Univerzitetu, ali da je istovremeno protiv toga da visoke društvene funkcije i rukovodeće funkcije na Univerzitetu obavljaju osobe koje javno podržavaju ili su podržavale paljenje javne imovine i proteste iz 2014. godine, te vrijeđale Majke Srebrenice i relativizirale genocid u Srebrenici.
„Također, ne mogu a da ne istaknem činjenicu da prvi puta imamo jednonacionalnu strukturu prorektora u Univerzitetu koje je imenovao upravo rektor Nurić. Vlada Tuzlanskog kantona tražila je da se, uvažavajući preko 20.000 naših građana hrvatske nacionalnosti, i u toj instituciji ispoštuje nacionalna struktura i predlagali smo da jedna od prorektorica bude iz reda hrvatskog naroda", rekao je premijer Gutić, naglašavajući da je to zahtjev o konstitutivnosti iz Ustava Tuzlanskog kantona.
Na kraju premijer Gutić se vratio na ono što je Vlada do sada uradila.
„Lično sam se prilikom podnošenja svog ekspozea obavezao da ćemo unijeti promjene u oblasti visokog obrazovanja, detektovati propuste i pozvati na odgovornost. Obećao sam da ćemo raditi na poboljšanju statusa studenata i o tome ćemo prepustiti da sude sami studenti. Obećali smo ulaganja i odmah, što je bilo do nas, pokrenuli i u roku okončali projekat toplifikacije i priključenja Kampusa na sistem centralnog grijanja. Sa turskom agencijom TIKA-om dogovorili renoviranje jednog velikog objekta u krugu Kampusa. Mi smo novac obezbjedili, sa TIKA-om sve dogovorili, a Univerzitet do danas, i pored svih naših molbi, urgencija, mogu se nazvati i pritiscima, nije započeo realizaciju ovog projekta. Obećali smo i naš Univerzitet učiniti fleksibilnijim i prilagoditi ga da kvalitetnije odgovori potrebama tržišta rada. Nebrojeno puta smo do sada ukazivali na mogućnosti, potrebe i kadrovske deficite, na što je Univerzitet ostao nijem. Očito se danas i takve inicijative da se otvore Poljoprivredni fakultet, Fakultet arhitekture, da se Odsjek psihologije i pedagogije transformira u jednopredmetne studije i time odgovori nasušnoj potrebi naše regije, nažalost smatraju pritiscima", riječi su premijera Gutića.
Pred kraj svog obraćanja premijer je podsjetio da je više puta u svojim javnim istupima u posljednje vrijeme jasno naglašavao da za stanje na Univerzitetu u Tuzli Vlada i premijer Kantona čine i smatraju odgovorne upravo rektora i Upravni odbor Univerziteta.
Na samom kraju premijer je svoje izlaganje zaključio izjavom da su cjelokupna događanja koja ovih dana potresaju Univerzitet u Tuzli sramota akademske zajednice, koja je sebi dopustila da se i fizički obračunava.
„Pozivamo cjelokupnu akademsku zajednicu, da zadrže svoj profesorski i naučni dignitet, te da politiku, političke igre, sujetu i međusobna prepucavanja ostave van Univerziteta u Tuzli, te da se na Univerzitetu nadmeću isključivo svojim naučno-istraživačkim dostignućima i kvalitetom rada sa studentima i znanja koje im trebaju prenijeti. Na taj način pomoći će i nama, kao osnivačima da Univerzitet u Tuzli pozicioniramo na ono mjesto koje mu uistinu i pripada, a to je među top 2000 univerziteta u svijetu. U suprotnom, dovest će do dodatnog urušavanja Univerziteta koji je ove godine navršio 40 godina svog postojanja", zaključio je premijer Gutić.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna