Pripreme za mogući arbitražni postupak

Pripreme za arbitražni postupak između GSHL-a iz Londona i KHK Lukavac, u čemu jednim dijelom učestvuje i Vlada Tuzlanskog kantona, a u vezi sa vlasništvom i strukturom kapitala u Global ispat koksnoj industriji Lukavac (GIKIL) bile su tema današnjeg sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona sa zastupnikom Vlade TK u ovom postupku advokatom Brankom Marićem.


Arbitraza 10 03 2017Obzirom da je GSHL uplatio prvi dio potrebnih sredstava za početak arbitraže, te da se sam početak postupka očekuje u narednom periodu danas je istaknuta bitnost brzog i ažurnog djelovanja tokom postupka arbitraže.
„Kada dođe do pokretanja postupka moramo biti spremni u veoma kratkim vremenskim rokovima reagovati i što kvalitetnije zaštititi državnu imovinu" rekao je advokat Marić.
S tim u vezi premijer TK Bego Gutić danas je putem učesnika sastanka uputio jasan zahtjev svim kantonalnim institucijama da svoje resurse stave na raspolaganje i budu spremne u što kraćim rokovima odgovoriti na zahtjeve koji se pred njih budu postavljali.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna