Boračke zadruge – prilika za zapošljavanje demobilisanih boraca

U prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Tuzli danas je izvršena prezentacija projekta zapošljavanja boračkih kategorija putem boračkih zadruga.

 

Boracke zadruge 00 10 03 2017Ovom prilikom prezentiran je način formiranja boračkih zadruga, te značaj boračkih zadruga za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih kategorija. Podršku realizaciji ovog projekta dali su, između ostalih, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak, a domaćin prezentacije bio je Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona.
„Nadam se da će današnje prezentacije i zaključci pomoći našem članstvu da krenu sa registracijom boračkih zadruga na području našeg kantona i tome pokrenu vlastiti biznis, a raduje nas podrška lokalnih , kantonalnih i federalnih vlasti koje će obezbijediti i određena finansijska sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih kategorija" rekao je ovom prilikom Nijaz Hodžić.
„Mi smo kao Vlada u proteklom periodu jasno pokazali šta su to naši prioriteti i da je jedan od tih prioriteta upravo podrška boračkoj populaciji. Jedan od značajnijih oblika podrške upravo je zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Nastojimo, gdje god je to moguće, prednost pri zapošljavanju dati upravo ovim kategorijama. Također smo realizirali i program Ministarstva za boračka pitanja, kojim smo podržali samozapošljavanje boraca i članova njihovih porodica. Ovim programom smo u protekle dvije godine pomogli zapošljavanje oko 200 boraca. Formiranje boračkih zadruga u potpunosti se poklapa sa našim ciljevima i težnjama i smatram da je to dobar način za borbu za nova radna mjesta za naše borce", rekao je premijer Gutić.

 

Boracke zadruge 01 10 03 2017Današnja prezentacija je potvrdila potrebu edukacije zainteresiranih nezaposlenih branilaca u pravcu prezentacije oblika organizovanja i osnivanja boračkih zadruga, a koje bi po djelatnosti zavisno od potreba tržišta i izraženog interesovanja mogle biti: poljoprivredne, uslužne, proizvodne i dr. Od predstavnika vlasti su od institucija vlasti na svim nivoima zatražili da konkretnim mjerama subvencijama, pomoći pri realizaciji projekata, obezbjeđenjem inicijalnih sredstava za osnivanje, nastave podržavati ideju formiranja boračkih zadruga. Prisutni predstavnici boračkih organizacija i ministarstava za boračka pitanja složili su se da je zahtjeve aplikanata za novčanim sredstvima potrebno cijeniti po valjanosti projekata koji daju mogućnost dugoročnog zapošljavanja boračkih kategorija i članova njihove uže porodice.
Također, danas je još jednom upućen zajednički poziv svih učesnika konferencije svim vladinim i nevladinim institucijama, javnim preduzećima i javnim ustanovama da poštuju odredbe Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, te da prilikom zapošljavanja obavezno daju prednost boračkim kategorijama.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna