Potvrđena liderska pozicija Tuzlanskog kantona

U procesu izrade kantonalnih strategija razvoja, Tuzlanski kanton je imao lidersku poziciju što je rezultiralo činjenicom da je Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina bila prva usvojena strategija razvoja.

 

Isti trend naš kanton je zadržao i u procesu implementacije ove Strategije, što je potvrđeno i činjenicom da je TK prvi izradio Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2016. godine, Operativni/akcioni plan 2017-2019. godina, te Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2016. godinu. Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u procesu izrade i implementacije Strategije razvoja pružaju predstavnici Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji je zajednička inicijativa Švicarske Vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH). Lidersku poziciju potvrđuju i predstavnici ILDP-ovog projektnog tima.


„Čestitam na usvajanju Izvještaja o implementaciji Strategije razvoja TK od strane Vlade TK. Drago mi je da je Vlada TK u prethodnom periodu već usvojila i Akcioni plan 2017-2019. Smatram da je TK izvršio minimum procesnih koraka provedbe svoje Strategije razvoja, prvi od svih kantona u FBiH", navodi u e-mail-u Nasir Nalić, predstavnik ILDP projektnog tima, te dodaje „Smatram da su ovi dokumenti vjerovatno blizu u ovom trenutku, i sa ovim resursima, mogućeg maksimuma. Tuzlanski, uz Zeničko – dobojski kanton, nastavlja da prednjači u ovim procesima".
Pohvale za angažman i rad Tuzlanskog kantona stižu i po pitanju odgovaranja na pitanja iz Upitnika Europske komisije. Organi i institucije Tuzlanskog kantona su sa 31. januarom unijeli ukupno 1.038 odgovora u centralni informacioni sistem i time su pravovremeno izvršile sve svoje obaveze koje su bile predviđene u ovoj fazi odgovaranja. O kvalitetu odgovora može se samo indirektno suditi na osnovu veoma malog broja traženih intervencija nakon izrade radne verzije objedinjenih odgovora u cilju njegovog unapređenja. Međutim, čestitke od kontakt osobe iz Direkcije za evropske integracije zadužene za određeno poglavlje, direktna su ocjena našeg rada.


„Koristim ovu priliku da vam se zahvalim na saradnji, a vašim kolegama u Ministarstvu poljoprivrede i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove čestitam na odlično pripremljenim odgovorima, koji su u ovim poglavljima često služili kao primjer drugim institucijama. Također pozdravljamo inicijativu za saradnju sa drugim kantonima koja je doprinijela da imamo ujednačene odgovore", navodi se u e-mail-u Sandre Memišević, kontakt osobe iz Direkcije za evropske integracije zadužene za poglavlja 11, 12 i 13.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna