Održana Druga sjednica Kolegija za evropske integracije

Na jučer održanoj drugoj sjednici Kolegija za evropske integracije BiH kao najviše pozicioniranog tijela u mehanizmu koordinacije procesa evropskih integracija BiH, kojoj je prisustvovao i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, usvojeni su Poslovnik o radu Kolegija, Poslovnik o radu ministarskih konferencija i Uputstvo o formiranju tematskih ministarskih konferencija.


Kolegij  14 03 2017Kolegij za evropske integracije usaglasio je rješenja o formiranju 33 radne grupe koje će u svom sastavu imati predstavnike institucija u skladu sa ustavnim nadležnostima za pojedinačne teme i čiji će aktuelni zadatak biti pripremanje jedinstvenih odgovora Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije.

Na sjednici je zaključeno da je proces pripreme odgovora na Upitnik iz prve faze, koja je uspješno završena doprinosom odgovora od strane ustavno nadležnih institucija sa svih nivoa BiH, prešao u fazu koja podrazumijeva funkcionisanje koordinacije procesa evropskih integracija, s ciljem postizanja koherentnosti u radu institucija svih nivoa vlasti u BiH u funkciji stručne, profesionalne i pravovremene pripreme odgovora na 3.242 pitanja                                                                                                                                Evropske komisije.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna